Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

ΑΚΙΣ: Οφειλόμενες Απαντήσεις....


Image result for ακισ σαμου

Έγγραφο απέστειλε o επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης ΑΚΙΣ, κ. Αντώνης Σίμος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου σχετικά με την κατάθεση 9 ερωτήσεων την 8 Φεβ 2017 και που έως και σήμερα δεν έχουν απαντηθεί.
ΘΕΜΑ: Οφειλόμενες Απαντήσεις  
ΣΧΕΤ:  α.  N. 3852/2010. Άρθρο 69
            β.  Η από 28-6-2016 αίτηση της ΑΚΙΣ (αρ. πρωτ Δήμου 13868)
            γ.  Η από 6-9-2016 αίτηση της ΑΚΙΣ (αρ. πρωτ Δήμου 23330)

Σας γνωρίζουμε ότι η παράταξή μας κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο εννέα (9) ερωτήματα που αφορούσαν στη διαχείριση της ύδρευσης και πέντε (5) που αφορούσαν στη διαχείριση των απορριμμάτων, με τα (β) και (γ) σχετικά αντίστοιχα. Επειδή παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις μας δεν λάβαμε τις οφειλόμενες απαντήσεις, ζητήσαμε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Σάμου, η οποία στις 8 Φεβρουαρίου 2017 απέστειλε με αριθμό πρωτοκόλλου 115 σχετική εισαγγελική εντολή στο Δήμο Σάμου.
Μέχρι σήμερα και παρά την εισαγγελική εντολή, τα εν λόγω ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα γι’ αυτό ζητάμε από την υπηρεσία σας να μας ενημερώσει για τα κάτωθι:
α. Εάν βρίσκεται σε ισχύ ή όχι το άρθρο 69 του νόμου 3852/2010, το οποίο καθορίζει ότι ο δήμαρχος οφείλει να απαντά στους δημοτικούς συμβούλους μέσα σε διάστημα 30 ημερών.
β. Εάν ο Δήμαρχος Σάμου παρανομεί καταπατώντας τη συγκεκριμένη διάταξη του νόμου ή όχι και εάν ναι, γιατί δεν του επιβάλλονται οι εκ του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.

Αντώνιος Σίμος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου