Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Σάμος: 7 θέσεις εργασίας στην Υπηρεσία Ασύλου, 25 στα νησία του Β. Αιγαίου

 
Image result for υπηρεσια ασύλου
Προκήρυξη πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 Για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά 25 θέσεις:
Υπηρεσία ασύλου Λέσβου 6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού και 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Υπηρεσία ασύλου Χίου 6 θέσεις ΠΕ Διοικητικού και 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Υπηρεσία ασύλου Σάμου 5 θέσεις ΠΕ Διοικητικού και 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.
Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει Πε 15 Ιουν 2017  και λήγει Παρ 30 Ιουν 2017.

Δείτε την προκήρυξη  ΑΣΕΠ 6Κ/2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου