Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Ικαρία: Υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, για έργα Διαχείρισης των νερών ύδρευσης – άρδευσης

Στις 27 Απριλίου υποβλήθηκε από τον Δήμο Ικαρίας, πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιφέρειας βορείου Αιγαίου) στην πρόσκληση που αφορά: «Την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο και τον έλεγχο απολήψεων στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» με τίτλο πράξης: «Μέτρα για την προστασία των υδάτων που προορίζονται για πόσιμο νερό στο Δήμο Ικαρίας» η οποία συμπεριλαμβάνει δύο Υποέργα και ειδικότερα:
1. «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (MASTERPLAN) Ν. Ικαρίας» Προϋπολογισμός : 44.823,78 € Χωρίς Φ.Π.Α.
2. «Υλοποίηση σχεδίου ασφαλείας νερού οικισμών» Προϋπολογισμός: 55.083,97 €.

era-aegean.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου