Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διημερίδα- Σεμινάριο Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Δήμου Σάμου με θέμα την Ανακύκλωση Ηλεκτρικών Συσκευών & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Image result for ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Διημερίδα- Σεμινάριο Επιμόρφωσης των εργαζομένων του Δήμου Σάμου που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχιακό Μεγάρου στη Σάμο και στο χώρο της Οργανωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων Ανατολικής Σάμου.
Σκοπός της Διημερίδας ήταν η ενημέρωση, από το Δήμο και την συμβαλλόμενη εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε»,  των εργαζομένων που εμπλέκονται στις εργασίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του συνόλου των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου και κυρίως των αρμοδίων που έχουν οριστεί για τη διαχείριση των ΑΗΗΕ (αντιδήμαρχοι, Δ/ντες, προϊστάμενοι, υπεύθυνοι και υπάλληλοι καθαριότητας/περιβάλλοντος, ηλεκτρολόγοι, τεχνικός ασφαλείας).

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, παρουσιάστηκε οπτικοακουστικό υλικό που αφορούσε στις καλές και κακές πρακτικές διαχείρισης των ΑΗΗΕ (προδιαγραφές των χώρων συλλογής, ταξινόμηση, αποθήκευση, φορτοεκφόρτωση και γενικότερα χειρισμός των συσκευών, Μέσα Ατομικής Προστασίας κ.λπ.). Την δεύτερη ημέρα έγινε η πρακτική επίδειξη των βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης ΑΗΗΕ, μέσω παραδειγμάτων χειρισμού στο πεδίο, στον κεντρικό χώρο αποθήκευσης  (container) στην Ο.Ε.Δ.Α. Ανατολικής Σάμου.


Ο Δήμος Σάμου, προκειμένου να ενημερώσει τους πολίτες και τους φορείς γύρω από θέματα ανακύκλωσης θα προβεί σε σειρά ενημερώσεων μέσω Δελτίων Τύπου, ειδικών σεμιναρίων και συναντήσεων, δημοσίων αποφάσεων και συνεδριάσεων της Επιτροπής Διαβούλευσης. Επίσης δημιούργησε σελίδα στο Facebook με τίτλο «Ανακύκλωση στη Σάμο» (όπου θα αναρτάται πληροφοριακό υλικό και όλα τα σχετικά νέα – ενημερώσεις σχετικά με την ανακύκλωση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου