Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Προσλήψεις για την πυροπροστασία στο Δήμο Σάμου


Image result for δημοσ σαμου

Ο Δήμος Σάμου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 112/2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά της με την υπ' αριθ. 32511/σχετ.30697/2-6-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου / Τμήμα Διοίκησης Ν. Σάμου, ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων {4} ατόμων των παρακάτω ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Σάμου ως εξής:

4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

AdTech Ad
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που κατέχουν τα υπό του νόμου προβλεπόμενα προσόντα, όπως υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Διοικητική υπηρεσία του Δήμου εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων {4} ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, ήτοι μέχρι και 15-6-2017
dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου