Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Σάμος: Επείγουσα ανακοίνωση για τους αμπελοκαλλιεργητές (ψεκασμός με Runner)


Image result for εοσ


              ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                           ( δελτίο τύπου )

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις περιοχές :

Ηραίον, Κάμπος Χώρας , Μεσόκαμπος, Καλάμι – Δροσιά - Βλαμαρή Βαθέος, Κοκκάρι, Κάμπος Βουρλιωτών, Τσαρλύ, Παλιοχώρι , Άγ. Κωνσταντίνο μέχρι Λογαράδες, Κουρούντερε, Κοντακέικα και Υδρούσσα
          να ψεκάσουν  από σήμερα και μέχρι δύο μέρες το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας ( σαπίλας ) με Runner ή άλλο εντομοκτόνο που να περιέχει την ίδια δραστική ουσία (methoxyfenozide) .
Οι βιοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Αγκρί, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν)   κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε μέρες  από σήμερα και επανάληψη σε   10 – 15 μέρες.
Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια και μπορεί, όπου τα σταφύλια δεν έχουν γυαλίσει, να συνδυαστούν με σκευάσματα για ωίδιο.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα εκτός των προτεινόμενων γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .
Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους Γεωπόνους του ΕΟΣΣΑΜΟΥ στα τηλέφωνα  22730-87510 και  22730-35760.


Ο Υποδ/ντης  Πρωτογενή Τομέα


ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου