Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Σάμος: Προκυρρησόμενες θέσεις εργασίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. στα πλαίσια δρασης - PHILOS - 55 θέσεις για Σάμο

 Image result for κεελπνο
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα νησιά με σκοπό την υγειονομική κάλυψη στον τομέα του προσφυγικού έως τις 19 Ιανουαρίου 2018, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση - PHILOS» της  Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)  της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG Migration and Home Affairs) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), ως φορέας υλοποίησης για την «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS», έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά σε 395 θέσεις εργασίας εκ των οποίων 55 θέσεις στη Σάμο, διαφόρων ειδικοτήτων με προθεσμία υποβολής αιτήσεων τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν τα ακόλουθα 5 υποέργα:
Α) Υποέργο 1 (Κεντρική Υπηρεσία ΚΕΕΛΠΝΟ, Αθήνα)
Β) Υποέργο 2 (Επιδημιολογική Επιτήρηση Κέντρων Υποδοχής & Ταυτοποίησης)
    2 θέσεις για Σάμο στο ΚΥΤ Σάμου
Γ) Υποέργο 3 (Υγειονομική κάλυψη & ψυχοκοινωνική παρέμβαση σε δομές φιλοξενίας προσφύγων)
Δ) Υποέργο 4 (Ενδυνάμωση των Δημόσιων Δομών Υγείας – Νοσοκομεία και ΕΚΑΒ)
    13 θέσεις για Σάμο στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου
Ε) Υποέργο 5 (Παροχή υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στα Κέντρα Υποδοχής & Ταυτοποίησης).
    40 θέσεις για Σάμο στο ΚΥΤ Σάμου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.keelpno.gr  ή του προγράμματος www.philosgreece.eu  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου