Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Πρόγραμμα τῶν Ἀρχιερατικῶν Χοροστασιῶν καί Θ. Λειτουργιῶν Ἡμῶν, κατά τήν περίοδον ἀπό 4ης ἕως καί 31ης Αὐγούστου


logo

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00 μ.μ:  Ἀκολουθία  Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Αὐλακίων.
ΣΑΒΒΑΤΟ
5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00 μμ: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου
21.00 μ.μ.: Λιτάνευσις τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
ΚΥΡΙΑΚΗ
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
07.00 -10.30 πμ: Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Πυθαγορείου
10.30 πμ.: Δοξολογία
11.00 πμ: Ἐπιμνημόσυνος Δέησις
19.00 μ.μ:  Ἀκολουθία  Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Χώρας.
20.30 μ.μ. : Ἑόρτια πολιτιστική ἐκδήλωση Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀντάμωμα στό Πυθαγόρειο
ΔΕΥΤΕΡΑ
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
19.00΄μ.μ. : Ἀκολουθία  Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Κοντακεϊκων
Ἐκδήλωση εἰς τόν προαύλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁμιλητής ὁ Καθηγητής κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, μέ θέμα «Τιμή τῆς Παναγία στή Σάμο». Πολιτιστική ἐκδήλωση.
ΤΡΙΤΗ
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄μ.μ. : Ἀκολουθία  Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγῆς Μεσόγειο
20.00΄μ.μ. : Ἀκολουθία  Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου Πανδρόσου
Ἐκδήλωση εἰς τήν πλατείαν ἔμπροσθεν Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὁμιλητής ὁ  Καθηγητής κ. Χρῆστος Λάνδρου. Πολιτιστική ἐκδήλωση.
ΤΕΤΑΡΤΗ
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ηλιού Σταυρινήδων.
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Συλλήψεως Τιμίου Προδρόμου Ἀμπέλου.
Ἐγκαίνια Λαογραφικοῦ Μουσείου
ΠΕΜΠΤΗ
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Σκουρεΐκων.
Ἐκδήλωση εἰς τήν πλατείαν. Ὁμιλητής ὁ Καθηγητής κ. Ἐμμανουήλ Βαρβούνης, μέ θέμα: «Ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση καί οἱ ναοί τοῦ χωριοῦ». Πολιτιστική ἐκδήλωσις.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Πύργου.
ΣΑΒΒΑΤΟ
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00-10.30 πμ: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Κακοπεράτου
Ἐκδήλωση Συλλόγου Καρλοβασιτῶν Ἀθηνῶν.
ΚΥΡΙΑΚΗ
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00 -10.30 πμ: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Τριάδος Μυτιληνιῶν.
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος τῆς Θεοτόκου εἰς τόν Ἱερό Ναό  Ζωοδόχου Πηγῆς Μανωλατῶν.
Ἐκδήλωση εἰς τήν πλατείαν. Ὁμιλητής ὁ Δάσκαλος κ. Νικόλαος Ὀρφανός, μέ θέμα «Ἱστορία τοῦ χωριοῦ, ναοί καί ἐξωκκλήσια». Πολιτιστική ἐκδήλωσις.
ΔΕΥΤΕΡΑ
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
20.00΄μμ: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλοβάσου
21.30΄μμ: Ἔξοδος καί περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου ἀνά τήν πόλιν
ΤΡΙΤΗ
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.30΄πμ: Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Ἀρχιερατική                          
 Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου   
 Ἄνω Βαθέος.
ΠΕΜΠΤΗ
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄ μ.μ:  Ἀκολουθία Παρακλητικοῦ Κανόνος εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Φούρνων Ἰκαρίας.
Πολιτιστική Ἐκδήλωση
ΣΑΒΒΑΤΟ
19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.30΄πμ:  Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ὅρμου Μαραθοκάμπου. Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου π. Δημητρίου Πλακιώτη.
          ΚΥΡΙΑΚΗ
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.00΄πμ: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Βροντιανῆς (ἐπέτειος ἐγκαινίων καθολικοῦ).
ΤΡΙΤΗ
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
20.00΄μμ: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Μεγάλης Παναγίας Σάμου
21.30΄μμ: Ἔξοδος καί περιφορά Ἐπιταφίου τῆς Θεοτόκου
ΤΕΤΑΡΤΗ
23  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.30΄πμ:  Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ
Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱερά Μονήν Μεγάλης
Παναγίας
19.30 μμ: Παρακλησις εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου Κοκκαρίου.
Πολιτιστική ἐκδήλωσι εἰς τό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
ΣΑΒΒΑΤΟ
26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄μμ: Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Μάραθο Ἰκαρίας
ΚΥΡΙΑΚΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.00΄πμ: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Φανουρίου Μανδριᾶ Ἰκαρίας
19.00΄μμ: Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Ἀρμενιστή
20.00΄μμ: Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίου Νικολάου Γιαλισκάρι
ΔΕΥΤΕΡΑ
28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄μμ: Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λέκκας
ΤΡΙΤΗ
29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.00΄πμ: Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Λέκκας
ΤΕΤΑΡΤΗ
30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
19.00΄μμ:  Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τῆς Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς Σάμου
ΠΕΜΠΤΗ
31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2017
07.00΄-10.00΄πμ: Πανηγυρικός Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ Θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Ζώνης Βλαμαρῆς Σάμου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου